در حال نمایش 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

کفپوش عایق برق

خطر برق گرفتگی همیشه برای کسانی که در محیط های کاری فعالیت دارند که با تجهیزات برقی  در تماس هستند وجود دارد, از آن جهت برای جلوگیری از بروز خطر برق گرفتگی در این امکان از کفپوش عایق برق که با نام های دیگر مثل : کفپوش فشار قوی یا فرش عایق برق, زیرپایی لاستیک زیرپایی, عایق عایق ترانس, لاستیک زیر پایی ضد برق و…  شناخته میشود استفاده شود.

همانطور که از نام این وسیله ایمنی پیدا است از جنس پلاستیک ساخته شده است و برای حفاظت از جان کارگران در برابر خطرات برق ناشی از برق گرفتگی که عواقبی مانند سوختگی خارجی و داخلی بدن را به همراه دارد مورد استفاده قرار میگیرد.

استاندارد کفپوش عایق برق

ﻛﻔﭙﻮش ﻋﺎﻳﻖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ نیز باید دارای استاندارهای لازم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روش‌های اﻳﻤﻨﻰ ﻛﺎر و دﺳﺘﻮرالعمل‌های ﻣﺼﺮف ﻃﺮاﺣﻰ و ﺳﺎﺧﺘﻪ شود تا بتواند اﻳﻤﻨﻰ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

این کف پوشها می بایست از ﺟﻨﺲ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. همینطور  ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﻐﺰش ( با استفاده از ایجاد شیار میتوان به این اصطکاک دست یافت) و ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮ روى وﻳﮋﮔﻴﻬﺎى دى اﻟﻜﺘﺮﻳک ﻛﻔﭙﻮش ﻋﺎﻳﻘﻰ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ اﺛﺮ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﮕﺬارﻧﺪ.ﻛﻔﭙﻮش ﻋﺎﻳﻖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎرى از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺻﺎﻓﻰﻫﺎى ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﻣﻀﺮ ﺑﺮ روى ﻫﺮ دو ﺳﻄﺢ ﺑﺎﺷﺪ .

همینطور ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﻛﻤﺘﺮ از 600mm داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اما ﻛﻔﭙﻮش ﻋﺎﻳﻖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ می‌تواند ﺑﻪ شکل‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎى ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻜﻞ روﻟﻰ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ. و استانداردی برای تعیین شکل آن نیست.

نکته مهم :

ﻛﻔﭙﻮشﻋﺎﻳﻖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﺑﺎﻳﺪ ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻨﺶ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

انواع کفپوش عایق برق

این کفپوش ها دارای انواع مختلفی می باشند که هر کدام بنا بر نیاز مکان مورد استفاده و استاندارهای لازم مورد استفاده قرار میگیرند.

کفپوش عایق برق فشار ضعیف

این کفپوش خود به دو مدل از کفپوش الکتریکی زیر تقسیم میشود

 کفپوش عایق برق 400 ولت

کفپوش عایق برق 1000 ولت

این کفپوش های ﻋﺎﻳﻖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰبا ضخامت ۳ میلیمتر و عرض ۱ متر می باشند  که جهت جلوگیری از برق گرفتگی اپراتور در هنگام کار با تابلوهای ۴۰۰ ولت تا ۱۰۰۰ ولت استفاده می شود.

کفپوش عایق برق فشار متوسط

اين نوع کفپوش عايق الکتریکی مناسب جهت تابلو هاي برق 6.6 کيلو ولت 12 کیلوولت ، تابلو های 20 کیلو ولت، جلوي تابلو هاي خازن هاي 6.6 اطراف ترانس LVSA ، اطراف ترانس utility ، اطراف ترانس ارت ، پست برق آسياب مواد و پستبرق سنگ شکن ، ميل فن ، بارگيرخانه ، کولينگ تاور مي باشد.

کفپوش عایق برق فشار قوی

این کفپوشها  با مقاومت الکتريکي تا 65 کيلو ولت و با ضخامت 4 ميليمتر میباشند.

نصب کفپوش عایق برق

برای نصب کفپوش عایق برق درمرحله اول لازم است مطمئن شوید که کف رطوبت، برجستگی ، برآمدگی و ترک نداشته باشد و در صورت وجود گرد و غبار بر روی سطح حتما با جارو سطح را کاملا تمیز و در صورت نیاز کف مورد نظر را سیمان کنید.

سپس چسب مخصوص کفپوش عایق را هم روی سطح مورد نظر و هم پشت کفپوش بصورت یکدست و خیلی نازک  پراکنده کنید . و بعد اجازه دهید تا کمی خشک شود. حالا کفپوش را روی سطحی که قبلا چسب زده شده به صورت آرام قرار دهید و با غلتک به روی کفپوش فشار دهید.

خرید کفپوش عایق برق

برای خرید انواع کفپوش عایق الکتریکی میتوانید با مراجعه به سایت ایمن مکس فروشنده انواع فرش عایق برق قیمت را مشاهده یا از طریق شماره های موجود در سایت با مشاوران فروش ما ارتباط برقرار کرده و استعلام موجودی و قیمت نموده و سپس در صورت تمایل با راهنمایی مشاوران فروش سفارش خود را ثبت نمایید.

قیمت های ما زیر قیمت بازار و دیجی کالا به قیمت پخش و عمده می باشد .